Konopička bledožlutá

Konopička bledožlutá

Popis

Konopička bledožlutá
Sbírané části: Kvetoucí nať.

Účinné látky: Kyselina křemičitá a sapurin.

Léčivé působení: Jde o plicní superbylinu, která významnou měrou dokáže podpořit vykašlávání. V době, kdy ještě nebyla známa antibiotická léčba plicní TBC, byla konopička prakticky jedinou možnou záchranou.

Konopička má podle dr. Bohna chemické složení, blížící se poněkud chemickému složení lidské krve. A o krvi je známo, že tvoří jakýsi most mezi tělesnou a duchovní podstatou člověka. Proto konopička jednak přímo přispívá ke zlepšení krevního obrazu, jednak napomáhá harmonizaci vztahu tělo – duch. Můžeme ji proto používat u takových dechových potíží, které vznikly přetížením životního pólu, např. po nachlazení, při “přetaženi” se těžkou fyzickou prací, ale i naopak u potíží, vzniklých z přetížení pólu duchovního resp. duševního, např. při zahlenění vzniklém při poklesu imunity, který pravidelně doprovází osoby trvale přetěžující myšlenkový, duševní pól.

Způsob užití: V plicních indikacích se osvědčilo krátkodobé (jen několik dní) podávání konopičkového odvaru s 5 g práškového kořene kostivalu na jednu dávku!